مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمان نوعی کنش اخلاقی به شرایط پیرامون است به طوری که افراد حقیقی و یا حقوقی خود را در قبال جامعه مسئول می‌دانند و به عنوان عضوی از جامعه نسبت به مشکلات و معضلات بی‌تفاوت نبوده و خود را در تغییر و بهبود شرایط سهیم می‌دانند.
طیف وسیع فعالیت‌هایی که می‌تواند در قالب مسئولیت اجتماعی انجام شود این امکان را فراهم می‌آورد تا افراد بتوانند براساس دغدغه‌هایی که در جامعه با آن مواجه می‌شوند در این راستا سهیم باشند.
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز به عنوان عضو کوچکی از جامعه خود را موظف به ادای این وظیفه دانسته و قدمی هر چند کوچک در این مسیر برداشته است.

نوروز 1401

بهار فصل زایش و پیغام آور امید است. چه نیکو که در آستانه فرارسیدن بهار 1401 توانسته‌ایم با همیاری یکدیگر قدمی امیدبخش برداریم. مفتخریم با شما این خبر را در میان بگذاریم که با تامین مالی از سوی شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران و به نیت شما گرامیان، شش تن از زندانیان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند. امید در دل اعضای شش خانواده جانی دوباره گرفته است و ما از روشن کردن این چراغ به سهم خویش خرسندیم.

اکنون ما چراغ خودمان را برافروخته‌ایم، باشد که این سنت حسنه با یاری شما در سالهای آتی تداوم یابد.