منابع ۶ میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی به سوئیس منتقل شد.