بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار


بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن سهم شرکت‌ها و اوراق مشارکت براساس مقرارت مورد معامله قرار می‌گیرد. این بازار در قالب شرکت‌های سهامی با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می‌شود که در آن سهام شرکت‌ها و اوراق مشارکت مورد معامله قرار می‌گیرد. مشخصه مهم این بازار، حمایت قانونی از صاحبان پس‌اندازها یا سرمایه‌های راکد است. سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌تواند منجر به تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع مختلف شود و در نهایت به رونق تولید ملی و بهبود درآمد شهروندان کمک کند.
خدمات بورس اوراق بهادار


- انجـام فرآینـد پذیـرش و ارائه کد بورسـی برای انجام معاملات اوراق بهادار به صـورت حضوری و غیرحضوری 
- ایجـاد امـکان دسترسـی تمامـی مشـتریان بـه سـامانه‌های معاملاتـی آنلایـن و آفلایـن
- انجـام انـواع معاملات خـرد، بلـوک و عمـده انـواع اوراق بهـادار (سـهام، اوراق  بدهـی، تسـهیلات مسـکن و ...)
- بازارگردانی و بازارسازی اوراق بهادار
- معاملات واحدهای صندوق ETF
- معاملات ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا