تکرار تجربه تلخ عدم اجازه تغییر قیمت‌ها با وجود افزایش نرخ ارز در بورس بعد از ۵ سال