ایران خودرو به چند دلیل خواهان عرضه مجدد محصولات در بورس کالا شد