بخش اول پالایشگاه مُهر با ظرفیت سالانه ۶.۶ میلیون میعانات گازی افتتاح شد